is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven van F.L. Kersteman, professor honorair en doctor der beide rechten [...] door hem zelven beschreven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C m )

tot nadere opheldering van zaaken, alle de bij* zonderheden, raakende dit berucht voorval in de trekfchuït, wijdlopig verhaald vinden in het tweede deel van dat fterk getrokken werkjen, onder de zinfpreuk: 't zijn altemaal geen koks die lange mesfen draagen.

Geen minder raare ontmoeting bejegende mij naderhand te Jmficldam, in een' tijd dat ik mij verfcheidene dagen aldaar in een voornaam logement ophouden moest, om er den uitflag aftewachten van een zaak van groot aanbelang, waarover ik met fommige Pracltzijns, ter bijlc^ginge van dien, in onderhandeling was getreden; wanneer ik, zo wel des middags als des avonds, aan de gemeene tafel in gezelfchap van verfcheidene pasfagiers fpeisde : bij één van die avondmaaltijden waarin wij ten getale van veertien perfoonen onder welken zig vier Amjieldamfche Heeren bevonden, recht lustig waren, kwam, in het midden van onze vrolijke gefprekken, de Boeren Studeerkamer op het tapijt, zonder dat ik bij iemand van de aanwexende tafelvrienden als fchrijver van dat werk bekend ftond; om die reden befloot ik de ftilzwijgendheid te onderhouden, en mij vooreerst in het gefprek over dat onderwerp niet intewikkelen, tot er een weddingfehap van drie goudene rijders tusfchen twee