is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling, uitgegeeven door't Edamsch Genootschap tot nut van't algemeen, ter beantwoordinge der voorgestelde vraag: zijn de bewijzen [...] eener Godlijke openbaaringe te vinden in de boeken des Ouden en Nieuwen Verbonds?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 202 )

«n'ÏV^ *°,ke' .Waannede het ?eve" «n dee* wn of genen gemoeid is. Op deeze «ronden kan de MjUfthcM tor zo hoog'e.1 tra S k 'mme " d, rergeen plaats meêr voor redende ^fe.ingè

Daamu eene Godlijke openbaaring voor ons van een over groot belang is, verdient zij wel da" Wij met heuschhe.d, oprechtheid, en naarheid onderzoeker., waar dezelve gevonden wordt, en • sn deezen alle traagheid en bedilzugt afnaai.; welke goede poogingen doorblinken in hem, die 'er op zulke gronden, als waar ik van fpreeke, van over.

ScT^e&t|kerbeproevin* rde<

§3-

Deeze bewijzen opgegeven door f [amen. trekkinge van de voorige gronden.

Ga dan nu eens met mij de vonrgeftelde begin, fels van zekerheid voor de Godlijkheid der boeken des O. en N. Verbonds naa, en gij zult bevinden, dat ze voldoende gronden, van deezen aart op, keveren. r In deeze boeken wordt n, 't geen' sfj elders vergeefs zult zoeken, overal op God gewezen en de mensch, de fchrijvers zelve in hunne geringheid voorgemeld, ijver voor Gods eere alleen in ons opgewekt, eene gefchiedenis van de bedrijven Gods, en God zelve als 't hoogftegoed, de bron van roem, genoegen en geluk voorgefteld; nergens draalt hier de aardschgezinde mensch, maar overal de Heere God door; en dit ten koste van menfchen, zelfs der Vorften gunst, ten koste van eigen belang, vrïendfchap, maagfchap, partijfchappen, en vooroordeelen: hier wordt u God bekend