is toegevoegd aan uw favorieten.

Het lyden van Jesus Christus [...] in vragen en antwoorden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C44 )

der alle de verfmaedheden, die hun van velen hier •worden aengedaen , te zien op hunnen overflen Leidsman ?

Antw. Ja, zy moeten dan opmerken, hoe hun hoofd de fchande verdragen heeft. Hesr. XII: 2, en hoe zy het voor eene eer moeten rekenen, om Jefus wille verfmaed te worden. Matth. V: 7. geduldig dit, uit liefde voor Jefus, dragen moeten.

113 Vrag. Is Jefus op der aerde, niet aldikwils geweest het voorwerp der befpottinge , is hy niet van_ velen en op vselderlei wyze, befpot geworden ?

Antw. Ja, Jefus is befpot geworden.

a) In zyne Prophetijche bedieninge, wanneer zy zyn aengezichte bedekten, en hem toeriepen, propheteert, wie het is die u geflagen heeft. Luc. XXII. vs. 64.

b) In zyne Ktninklyke bedieninge, wanneer de Krygsknechren, hem eenen purperen Mantel aendee. den. Matth. XXVII: 28. eene Kroone van doornen gevlochten, op zyn hoofd zettede; hem eenen Rietftok in zyne rechtei hand gaven, om te vertoonenhoe zwak zyn Koninkryke W3s; voor hem nedervielen op de knien , hem toeriepen , weest gegroet, gy Koning der Joden. Matth. XXVII: 29. wanneer boven zyn Kruis gefchreven wierd, deze, is Jefus den Koning der Joden daer zy mede uitdrukten, ziet: wat eenen fchoonen Koning, die aen 't Kruis gehecht is; die voor eenen majestieuzen Troon, een Kruis heeft; vooreenen gouden Scepter, yzere Nagelen;

voor