Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( xxxn )

NAAMLYST

VAN DE

TEGENWOORDIGE

LEDEN,

NAAR ORDE VAN HET INKOMEN. * * *

C. C. H. vander Aa , Leeraar der Gemeente, toegedaan de Onveranderde Augsburgfche Confesfie binnen deeze ftad Haarlem , Secretaris deezer Maatfcbappye , den 21. Mey 17,52.

Mr. A. WE IS , Profesfor te Leyden , den 22. Augustus 1752.

JOANNES NICOL. SEBASTIANUS ALLAMAND, Profesjor te Leyden , den 10. January 175^.

JAN SNELLEN,** Rotterdam , den 10. Tanuarv '753-

JOAN GEORGE HOLTZHEY, Oud Munt-Meester van de Provinciale Munt te Utrecht, enz. enz. te Amfierdam , den 10. January 1753.

Mr.

Sluiten