Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE » E D R Y F. 15$

voor ons ailcn, voor dat geluk te danken, en den Hemel te fmeeken om den Koning nu en altoos zynen zegen te fchenken.

johanna.

Maar Man, ik kan niet begrypcn, hoe onze Leeraar, zoo veel heeft durven zeggen en zoo vry preeken.

arnold.

Dit heb ik ook al gedacht, en men heeft my verteld dat die Leeraar by den heer van de plaats ontbooden zou geweert zyn; maar dat hy, als iemand, die recht cn eerlyk handelde , • die voor de waarheid uitkwam, en van geen misdryf bewust was, zich zeer- wel verantwoordt hadt;en 'tzoumy waarlykhebbengefpeeten,dat dien braaven man daarom eenig onrecht gefchied was. stoffel, (tegen Grietje.)

Grootvader fchynt droevig, Moeder! de Koning zal ons immers geen kwaad doen.

grietje.

Neen kind, grootvader is niet droevig en de Koning is goed.

stoffel.

6 Dan ben ik bly; mag ik een zoentje, moederlief. (Jiy gaat naar Grietje, die hem kust.)

johanna.

Wy hebben dat nu alles zoo mooi by ons zeiven gefchikt en overlegd, en wie weet of wy den Koning wel eens zullen zien.

arnold.

Zien, Vrouw, zekerlyk; en fpreeken ook. Ik wagt hier, al was het nog zoo lang. Bernard zal ons mooglyk wel iets wceten te zeggen, hy is hier meer geweest, en weet den weg. Ook is 't mooi weer, zoo dat de Koning

Sluiten