is toegevoegd aan uw favorieten.

De vaderlandsche historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXVI. Boek. HISTORIE. \6

gevoerd. De Prins doet aan de beza^in ge, welke, op deze tijdinge, in roere'ge raakt was, aanbieden of vrijen uittogt me haaren Overfte, doch zonder betalinge, o uittogt met twee maanden foldije, mit Fronsberg in 's Prinfen handen gelatei wierde. Het laatfte wordt gekozen, en di ftad, met den Bevelhebber, den Prinfe ge leverd.

De bekommeringe voor Don Jan et zijn' Spaanfchen aanhang was de voornaam' fte reden, dat men, omtrent dezen tijd, met of zonder bewiiliginge der algemeene Staaten , de kafteelen of burgten in ver fcheiden fteden deedt afwerpen; gelijk wij omtrent Groningen zagen, en ook gefchiedde te Antwerpen, Gent, Utrecht, Gouda, Leeuwarden, en elders. Dat die bekommeringe niet ongegrond was, bleek uit den aanflag van Raspar van Robles, Heere van Billij, op Groningen en Leeuwarden, die echter verijdeld werdt. Ook liepen andere ontwerpen van Don Jan vruchteloos af, door dg oplettendheid der algemeene Staaten, die een matig leger verzameld hadden, than* omzagen naar Duitfche hulpe, onderftand van geld- bij de Staaten van Holland en Zeeland zochten, en 'toog begonnen te wenden naar den Prinfe van Oranje Zij zonden Leoninus en anderen naar Geertruidenherg, om hem naar Brabant te noodigen. Bij welke gelegenheid de afgevaardigden te gelijk verzochten, dat de Roomfche Godsdienst in' alle fteden van Holland en Zeeland mogte toegelaten warL 5 den,

7

t

f

5 i

■ Den 4 . Ottober.

I Veele kafteelen binnen de fteden worden; geflegt.J

De algemeene ; j Staaten i zoeken hulpe te- ' gen Do» Jan, en "f noodigen,} den Print van Oran je naar Brabant.