is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Drie-en-twintigste deel. MDCCLXXXVIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Veranderingónder

de HOO'

ge en

lage

Amtenaars , enz;

LYST DER PRY2EN VAN VERS CHEIi DE PRODUCTEN ONZES LANDS;

Rotterdam den 18 Augustus, Rotterdam den 18 Augustus.

by de Z. Zak. |Fïaver Zeeuws enz. ioèai3 eS Tarw Jarige Zeeuws 18 a 221 g Paardebogneïï i7at8ioC nieuwe dito 20 a 22 fi Koolzaab 42445402 Roüci Zeeuws enz. iaèaia BMoutwyn 8ie£de3oVt: Erwtsn Gr?auwe 16 a 20 8; by den Steen;

. Groene 12 a 17 8|VlAs Allerbefr, 48 a 00 ft0

witte 12 a 15 g Best 39 a 47 ft°.

by 't Last.! Middelfoort 29 a 37 fh

Boekweit op 154 g a 22 ^ Gemeen 24 a28 li.

Gebst Winter ai a 224^ —— Allergemeenst r8 a 23 fl; .' 1 ■ Zomer 20 a 21 &

Ï278 NIEUWE NED. JAARB., Augustus; 178^

dezer Stad, mitsgaders Ontvanger vafi de Stateri Lasten over Duiveland Dreyfchor , Sonnemaire en Noordgouwe, zynde de oudfte en wel zedert den Jaare 1745 Regent dezer Stad.

Zyne Doorluchtige Hoogheid den Heer Prinfe Erfftadhouder,by HoogstderzelverPublicatie; omtrend de verandering der Regeering dezer Stad; van den 20 Maart laatstleden, aan zich behouden hebbende, om ingevallë een of meer der aangeftelde Regenten voor hunne posten mogten bedanken, als dan wederom anderen in hunne plaatzen aan te ftellen, en den Heer Come/ts van Borrend /m^ voor zyne destyds gedaane aanftellinge bedankt hebbende ; heeft Zyne Doorluchtige Hoogheid in deszelfs plaats tot Raad dezer Stad aangefteld ; den Heer Anthony Jacob Bliek, welke den 11 Augustus die post met den gewonen Eed heeft aanvaard.

Utrecht. Ter Vergadering van Hun Edele Mogende de Heeren Geëligeerde Raden dezer Provincie, heeft als Lid Eed gedaan en zitting genomen Jonkheer J. C. Grave van BentInck.