is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Twee-en-twintigste deel. MDCCLXXXVII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I764 NIEUWE NEDERLANDSCHE

'sGra

venha6£.

ren, verzoekende daar in voorziening, als ook, dat de vier Compagnien van Waldek te Woudrichem, geen zwarigheid meer gemaakt hebben om de Patenten van den Ge • neraal van Rysfel te gehoorzamen , welke dezelve ook provifioneel bekomen hebben; verzoekende daar op ordres te Rellen, als mede aan alle de Regimenten die gehoorzaam zyn geweest; zendende verders eenen brief over van den Kaptein Nicolfon, over het gedrag van den Lieutenant Collonel Tengnagel, die de ontvangene vyf weeken tractement te rug geischt, en zig van al het geld meefter gemaakt heeft, zo dat 'er nu geen geld by dat Battaillon is." Hier op is by Hun Ed. Gr. Mog. bedoten, eerstdaags, die openftaande posten te begeven: de zaak van den Lt. Collonel Tengnagel is aan Gecommitteerde Raden gezonden om te voorZien, en voorts omtrend de goederen van Hes/en Philipstball ordres te Rellen, ten meeften dienden van den Lande, en ook op de betaling van Waldek.

Den 13 July is een aanzienlyke fomme gelds naar de Commisfie van Hun Ed. Gr. Mog. te Woerden, ter betaling van 't Krygsvolk verzonden.

De Heer de Liancourt, Collonel in Franfchen dienst, die eenigen tyd hier is geweest, is naar Utrecht vertrokken.

De Magiftraat der ftad Heusden heeft

by