Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8 WILLEM TELL, VIERDE T O O N E E L.

FURST, TELL, CLÉOFÉ. FURST.

Hebt gy 't gerucht, dat zich alom verfpreid, gehoord ? De landbeftierer vreest voor opftand in dit oord. Hy heeft, gelyk men zegt, om de onrust te beletten, Een nieuwe wacht terfiond om Altdorf heen doen zetten, En veinst zich elders, om door die bedriegery Een mom te hangen voor zyn woede en tiranny.

TELL, ter zyde, zich tot Furst keerende. Men onderzoeke, en laat' dit tydftip niet verloopen, Wat dit gerucht wil, wat men vreezen moet of hoopen. CLÉOFÉ.

Gy zaagt hier Melchtal. 'k Heb zyn ongeluk verfhal»; Zyn hart is zeer ontroerd en yslyk aangedaan. Hy is hier mooglyk met een ftout befluit gekomen , En raakt hier ligt bekend zodra hy word vernomen, 'k Vrees voor de vrindfehap, die uw hart aan hem verbind. TELL.

Voorfpel ons, Cléofé! niets akligs van myn' vrind. Kom, gaan wc.en laat ons zien... Ik merk wel aan't vergadren Van volk, dat Gesier zelfs den opftand reeds ziet nadien.

Hy

Sluiten