Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, September, 1787. 4847

op de Helder, op den 15 July laatstleden is betrokken geweest, en toen ter tyd Bevelhebber ter reede van Tesfel was, dog by gebrek van volledige cotifesfie ontvangen was in een ordinair Proces, (zie bl. 2024 en volg., en 4177 en volg., en 4180.^ De conclufie van den Heer eisfcher was, „ Dat de Kapitein Dekker zou worden verklaard vervallen van alle de Militaire Charges, door hern bekleed wordende, te zyn inhabil om den Lande in die qualiteit immer weder te kunnen dienen, voor vyf Jaaren gebannen uit den Lande van Holland en Westfriesland , en eindelyk geconderaneerd in de kosten en mifen van Juilitie, als mede in de kosten van den Procesfe." De ftukken zyn door deszelfs Advocaat Klinkhamer overgenomen, zo dat die zaak wei dra zal bepleit worden. De Lieutenant Van Braam, die in perfoon gedagvaard was, is op Artikelen gehoord.

Na dat het Burgerlegertje, ook hieromftreeks opgerigt, (zie bi. 4179.) den 6 September voor deze Stad was vericheenen, heeft men de Ouditaatsgezinde Regenten uit de Regeering gezet. Zulks is verrigt by en ingevolge een Declaratoir, door eene Commisfie uit de onlangs aangeftelde Geconilitueerden den 7 September in de Vroedfchap, die op verzoek derzelve belegd was, ingeleverd. Het negental dier uitgezette Vroedfchappen beltaat uit de volgende Heeren, Jan Jager, Jacob Berckbauc, Kkkkkkkkkk 5 re-

[Ioorn.

Sluiten