is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Twee-en-twintigste deel. MDCCLXXXVII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Oflefer, 1787. 53°*

voor onwettig verklaard waren; en aan den Amstelanderen kant,dat het van vooruitziende ge-dam. voteS was, eene Koopftad als Amfteldam in zo veel betrekking met genoegzaam gansch Europa ftaande, en wiens koophandel de fteun van het ganfche Land is, in welke • zo veele Vreemden zo veele fchatten hebben, aan het uiterfte geweld der wapenen over te geeven. Derhalven hadt reeds de Deputatie of Bezending, die tut den Haag den a2 September naar den Hertog van Brunswyk was vertrokken, nog eenig mtftel voor Amfteldam verzogt, in hoope, dat: zy'eindelyk den nood en gevolgen ziende, zelve liever, zonder het uiterfte geweld, zoude willen bukken.

Den a7 September kwamen eenige Houzaaren van Eben , tot het befpieden uitgezonden, wat te na. De Auxiliairen vielen od hen aan: en aangezien hunne paarden vermoeid waren, wierdt een gedood en twee gevangen genomen, welken als eene groote triumpb m Amfteldam wierden bmnen gebrast: Zy die nog niet wilden gelooven, dat 'er Pruisfchen op ons grondgebied waren, hielden ze voor Salmfche Houzaaren. Dog anderen wierden nu overtuigd, dat het Pruisfchen waren. Een van hen, die gekwetst was, is in 't Gasthuis geneezen.

Wy hebben van de bezending uit deze Stad tiaar den Hertog te Leymuiden (alwaar Hoogstdeszelfs Hoofdkwartier was), van