is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Een en twintigste deel. MDCCLXXXVI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<5?4 NIEUWE NEDERLANDSCHE

U-

Trixht

Declaratoir of Mamf. vatiÜfrs. i Burgery.

'

i 1

' I i

i

i

I 1 <

Uit de Compagnie het Papevaan del: j*

H. de Ridder van Almkerk, D. J. de Ridder,

Antz.de Vry, Herin. Kruis. Jit de Compagnie het Fortuin: Jhé de

jfouckeere, J. van Lidt de Jeude Junior, G.

Heetvelt Anz., J. Carels. Jit de Compagnie de Bloedkuil: J. C.

Pronckert, M. J. Eyck, G. van de Vooren,

C. van der Moolen.

[Jit de Compagnie de Zwarte Knegtenj A. van Eldik, J. C. des Tombe, R. Molenaar,

D. van Dort.

Dit de Compagnie de Oranjestam: A.Abe* leven, G. C. Egeling, J. van der Ven.

Uit de Compagnie de Pek stokken: PauluS Bosch Bois, Petrus de Koning, Corns van Hengelaar, W. Overwyn.

Jit de Compagnie de Handvoetboog: O. D. Gordon, J. Vofs van Zyll, J. Lubber ding, Gt. Roggeveen.

Hier op wierdt by voorraad door de Vroedchap befloten, om de buitengewoone volle jefchiyving, die op den 6 dezer maand beiaald was, tot op den 2.5 uit te Rellen, ten inde alsdan, zo wel over dit, als het Iaatte te voren ingeleverd adres, nader te raaddegen en te bell uiten.

Het Gerecht heeft raport by den Raad inebragt van deszelfs verrigte op den ter hand ;ellelden brief van Amersfoort , waar uit ileek volgends oordeel van het Gerecht, ,at de genomene Informatien , by eenige

JBur-