is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Twintigste deels eerste(-derde) stuk. MDCCLXXXV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44^ NIEUWE NEDERLANDSGHE

trecht lUran beIe§-' Vroedfchap bewilligde erl trechc beiloot op dien 6Maart in twee buitengewo* ne vergaderingen,, 's morgens ten ir en s avonds ten-6 uuren gehouden, zodanige afzending, op gelyke wyze als die van den Kerkenraad by het vraagen van handopening, den volgende dag te ontvangen: en teffens om voor als nog het iri eed nemen van den Deere J. Sichterman , anders op den 7 vastgefteld, uit te ftellen, Dien zelfden Zondag, den 6 Maart1, vergaderden Geconftitueerden en Gecommitteerden, des namiddags ten 4 uuren, benoemden eene commishe, en verkozen tot fpreeker eenen Heer Ondaatje, zoon van wylen den Predikant Ondaatje op Batavia, en thans hier op de Hooge Schoole zynde, ter bevorderinge zvner ftudien. In deze vergadering wierdt het opftel van de aanfpraak , die de Heer On : daatje den volgende dag in de Vroedfchap • doen zoude, voorgelezen, gefchreven op een Zegel Eenige Geconftitueerdens maakten, zwarigheid omtrend de zelve. E<ner is die aanfpraak door den Voorzitter en Schrvver Ucnba) en de Gecommitteerden uit de ü compagnien Schutteren ondertekend; do? zo als er onder ftaat, .door den Voorzitteren Scriba uit aller naam

Derhalven hebben de Heeren A. Peppel*T 3 ïX'n' 0nda""j°> B. F. van Liebe- ' berr, O. Gordon, J. C. Pronken, C. van Hengelaar en A. van Eldik , zig , den % Maart, even voor 9 uuren naar het Stadhuis begeven, wterden aldaar in de .zogenaamd* '

Groe- .