is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Negentiende deels eerste(-tweede) stuk. MDCCLXXXIV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i3i© NIEUWE NEDERLANDSCHE

Rot-

ter. dam.

wagten, en zig in geenerlei onderhandeliri» gen van dien aart meer konden inlaten, te minder omdat zy zig verbeelden, dat zodanige Commisfie niet zoude hebben dat gevolg het welk die Heeren zig fchenen voor te Rellen.

Door de Edele Mogende Heeren Raden ter Admiraliteit op de Maaze , is met goedvinden van Zyne Doorl. Hoogheid den Heere Prinfe Erfttadhouder in dienst gefield, 'sLands Brik van Oorlog De Windhond van 0,2 ftukk., en het bevel daar van opgedragen aan den Lieut. Cornelis Tfaak Bloys van Treslong.

Alkmaar.

Dezer Stads Regeering, in aanmerking genomen hebbende, dat de ware aart onzer Staatsgefteldheid medebrengt, dat, blyvende wel flegts eene Godsdienst de overhand behouden, nogthands aan andere Gezinthedens, en onder mderen ook den Roomschgezinden, als medeburgers en ingezetenen, ook eenige voordeden , in 't byzonder dezulken , waar door het algemeen nut en welzyn koude bevorderd worden, wierden toegevoegd , heeft goedgevonden : dat voortaan tot Officiers, Onderofficiers en Rotmeesters van dezer Stads Schuttery, tot Dekens en Raden van Gilden of Ambagten alhier, en tot Stads Officianten, tot de lager foor ten behorende , en geene de minfte betrekking hebbende of de-Re-

gee-