Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pag. 1342

Staat van het geen tian de Bodens van de Generaliteit voor de onderjlaande reizen word betaald.

By open Water. By befloten Water.

Naar Zonder haast. Met haast. Zonder haast. M^thaast.

Amfterdam ƒ900 / 27 0 o /' 18 o o 732 o o

Arnhem 24 o o 62 o o

Bergen op den

Zoom 25 o o 50 o o zomers ^ j

J 54 o o winters 73 00 j8 0,0

'sBosch ai o o ;o o o 72 ol o 80 o o

Breda 18 00 48 0 0 60 o o 65 o o

Campen 24 o o 70 o o

Deventer 24 ;o o 70 o o

Dordrecht 700 26 o o

Enkhuifën 24 o o 56 o o 60 o o

Grave 31 o o 68 o o 82 o o 93 o o

Groningen 45 o o zomers 110 o o .

48 o o winters 115 o 0 yH0 0 0 170 0 o

Harlingen 25 o o zomers V

27 o o winters i 4 144 0 o 165 o o Hoorn 20 o o 50 o o 50 0 o 60 o o Hulst 34 o o 75 o o zomers .

80 o o winters >I25 0 0 130 0 0 Leeuwaarden 36 o o 110 o o zomers

! 115 ojo winters

Leeuwaarden 6 ^mers

en als Groningen. . £172 o 0 190 o o

woningen 136 o o winters

Het Lol» 30 o]o 75 0 o 78 o o

Om dat Holland aan haar Bodens, nieti minder betaald, an derzints zoude het

te veel zyn. . Maaftricht 60 o o 112 o 0 120 o o 132 o o

Middelburg 27 00 zomers c g o0

28 o o winters c 13 * * v Rotterdam 300 10 00 70010°° Zas van Gent 34,0 o 86 o 0

Sluis in Vlaanderen 30 o o 92 o 0 154 ° o 165 o 0 Utrecht 10 jo o 31 o 0 Zutphen 24i°|o 70 o 0 Zwol 24 o o 70 o 0

_,0 Pag. 134a

" • 3» Staat van beloop der Poslreyzen van

Anno 1730 tot Anno 1785 incluis.

Ordinaire. | Extraordinaire.

Ao. 1730 ƒ3355, 4!° NaSoisfons ~~ | f 8483 15 o

1731 5295, 9 0 NaSoisfons 2Wi 1 o

1732 56931130

1733 4924 8 0

1734 2757! 190 Na Weenen en Parys 1194 00

1735 3684 n o Na Parys 3o9 10 o *736 3733180

1737 3817 2 0

J738 3656 0 0 Na Parys en Antwerpen 425 12 o

*73° 373* 190 NaCompiegne 289 10 o

x740 5341 13 0 Na de Barrière 389 13 o

1741 5722 17b

1742 5195 190

1743 5313 5P

1744 9254 4 0 By de Auxiliaire Troupes 7656 3 o

1745 10525 17 o By de Auxiliaire Troupes I7JOÏ ï8U>

1746 8513 160 By de Auxiliaire Troupes 11426 4 o

1747 22JÖÖ IOO Byde Troupes 12477 17 °

Aan extraordinaire Posteryen 1798 5 0 Aan buitenlandfche Postmees

tcrs 19 O

By den Heer extraordinaris Minister in Frankryk 3259 5 0

1748 35670' 9 0 By de Troupes 22712 5 o

1749 23419 10 o By de Troupes. 18194 2 o

1750 27580130

'751 15434 90 Na Zeeland 2457 18 o

1752 15263 iojo

1753 10681150

1754 8284 15 o

1755 8886 00 17 J6 6629 13*0

1757 11820130 Na de Orange Zafl 715 10 Q

1758 5562 00

1759 9443100

1760 3307 16 o

1761 4251 i3'o *762 4336 90

1763 6523 13 o I

1764 6108 1 o

1765 9499 15 o

1766 7544 8 o

1767 12093 140 Na'tLoo 1138 6 c

j Na Brunswyk, Berlyn, enz. 3455 3 c

1768 710410 o Na'tLoo 834 2 c

1769 10288 n o jNa'tLoo 1361 13 c

1770 117561110 jNa'tLoo 869 12 c Ï771 11551 80 j Wegens reizen by Zyn Hoog 1

heidte Breda,'sBosch, Maa- I I ftricht en Namen, enz. 2533 16 <

Sluiten