is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Vyf-en-twintigste deel. MDCCXC

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leeu-

w \rden.

Verand. in de Impofitien.

1523 NIEUWE NEDERLANDSCHE

dullen deezer Goederen, indien met eikanderen apcordeeren, moeten fchryven byOns nagewogen, en accoord bevonden anderzins, hoe zwaar de Goederen bevonden zyn, met meldingc van de plaats en datum. Welke weeginge door. der Kooplieden Schalen en Gcwigten, by ontbreekinge van andere, zal mogen gejehieden.

Geen Cedul van ongebrande Coffybonen en Thee boven de vyf en, twintig Ponden, waar op zodanig een verklaringe niet gevonden word, en welkers goederen voor den opflag niet zyn nagewogen, zal in den peil worden aangenomen.

De Overtreeder van dit Articul zal telkens vervallen in een boete van één hondert e?t vyftig Caroli Guldens, boven confiscatie der Goederen, gelyk ook de verzender, indien bevonden word, dat de Goederen met het Cedul meer dan agt Ponden op de hondert verfchillen, welke fpelinge in deezen word toegelaaten.

ORDONNANTIE op de ZOETE WA AREN, VRUGTEN enz.

Pag. 108. Art. 2. word agter 't woord Caneel gevocgt, daar onder begreepen Casfia lignea en flor es Casfia; cn agter Nagelknoppen, de woorden daar onder begreepen Casfia-Caryophilli of Caryophillata.

Voorts agter 't woord Terpentyn Oly, by Placaat van den 1 Juny 1787, in dat Articul gebragt, gefteld daar onder begreepen, de Terpentyn Vernis.

ORDONNANTIE- op de THEE en COFFY.

Pag. 127. Art. 2 word geamplieerd met deeze i 1 woor-