Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bering onder de hoo. ge en lage

Amtenaars

ÈHZ.

930 NIEUWE NEDERLANDSCHE Oud Burgemeefter en Raad der Stad Vlisfingen fangeftèld. t0t PeDfionri* Honorair

.JSJV S,IN<?.E K- PeIl3 dezer is alhier ten Stadhuife afgekondigt, dat Zyn Doorlugtige Hoogheid de Heer Prins van Oranje en Nasiau enz. enz.enz., Heere van deze Stad, uit een overgeleverde Nominatie , heeft verkoren tot Burgemeefteren: de Heeren Pieter Jacob ClyvIr, en Mr.

n \iï E VS S* ;„en tot Scheepenen: de Heeren Mr. Cornelis Chrifliaan Bertling, Mr. Cornelis Vtrjluyj Adnaen Kroef, Dr. Abraham Muller. Mr. Anthony Ewout van Dishoek, Heer van Domburg, Chrijlofel Tobiasfen Wulphert, Benjamin Catteau, Mr. Willem van Rofenthal, en Cornelis ds Zttter. *

a %de«vd? afSetreden Leden, de Heer Burgemeelter Mr. Johannes Mauritz, en de Heeren Scheepenen Mr. Adriaan Cornelis de Thoméze, Mr. Abraham Sandra, Mr. Jacob van Dishoek, Mr Francois Adriaan van Rofevelt Catteau, en Anthony de Zitter

Vervolgends zyn den 4 dezer door 't Ed. Achtb. Colleg'e van Wetthe tot Weesmeefteren dezer Stad aangefteld welgem. Heeren Mr. Johannes Mauritz, Mr. Adriaan Cornelis de Thoméze, Mr. Abraham Sandra, en Anthony de Zitter Tansz.^ als mede door het Wel Ed. Achtb. Coilegie van Wetthe en Raad, aangefteld tot Thefaurier dezer Stad, de Heer Mr, Nicolaas Cornelis Lambrechtfen, 1°,zu k^1," Plaats yan den afgetreden Heer Mr. Petrus Gulielmus Schorer.

LEEU*

Sluiten