Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iSiS NIEUWE NEDERLANDSCHE

Deve.n- De Gezworene Gemeente nam den volgenter. de 24 Maart een befluit, om door den Heer Senior van de Polftraat, A. Perfoon, aan de Gecommitteerdens van deBurgery,van voorfz. brief, antwoord, en goedkeuring van Z. D. Hoogheid kennis te geven , gelyk ook gefchied is. Zie hier dat befluit van de Gezworene Gemeente zeiven.

ExtraB uit het verhandelde by de Gezworen Gemeente der Stad Deventer, op Maandag den 24 Maart 1783.

&epe' Ts goedgevonden, den Heer Senior van de PolzwGem. L ftraat) Perfoon te verzoeken, de Gecommitgeeft van teerdens van de goede Burgery dezer Stad by hem tantw. te ontbieden, en dezelve, namens de Gezwooren kennis Gemeente , kennis te geven , dat het den Heer aan de Erfftadhouder behatgd heeft, op de daar toe door Burgery. {jaar bv Hoogstdezelven gedaane inftantien en verzoeken, de op laatstleden Keurdag gedaane Verkiezinge van Hendrik Budde en Augustin Gerard Beper tot Gemeensluiden in dr Engeftraat en Overftraat te approbeeren, als mede de als toen ook gedaane EWtie van de Heeren Gerard David Jordens en Damian Joan van Doorninck tot eerfte Scheepenen in de Po^lraat en Norenbergftraat mee zyne goedkeuring te vereeren.

Ende dat dus de by de Gezworen Gemeenteop dag Petri jongstleden gedaane Keur, zo van Raad als Gemeent", by de nadere refcriptoire Misü've van Zyne Hoogheid «an den 22 dezer, door den Heer Erfftadhouder in alle deelen is geapprobeerd, en ten vollen geaggreëerd geworden.

(onderftond) Pro vero Extraclu. C was getedend ) A. PERSOON.

Ook

Sluiten