Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDEN.

9

Ik weet wel, dat niet alle Auteuren hierin met rny overeenltemmen, maar dat bekreun ik mydes te minder, om dat ik die overeenftemming niet begeer ten kollen van myne reden; en die maakt my hoogst afkeerig van die byzondere converfatien, aangelegd om aan twaalf of twintigperfonen die men daar toe uitkiest, uit byzondere beweegredenen, iets, 't welk nog in gefchrifte ligt, voor te leezen. Men hoort my, fchynt het, gaarn leezen, vooral het fhaatige aendoenlyke; mooglyk ligt daar ook myn talent oneindig meer dan in de vocale muziek. Ik lees des voor myne byzondre Vrienden meermaal; en met een leevendig vergenoegen; waarom dit te ontkennen ? doch ik lees geen onuitgegeeven fchriften voor een Auditorium van twaalf of twintig perfoonen, en dat, hoewel myn huis óók gefchikt zy, om op deeze wys figuur te maaken; en dat wel, al zouden wy zeer gemakkelyk het dubbeld getal (nieuwsgierige, ledige , met hun tyd doodelyk ) verlegen menfchen by een brengen kunnen. Zo ben ik doet hier niets af, om dat ik reeds gezegd heb, dat ik myne reden heb, waarom ik af keerig van zulke voorleezingen ben, en waarom die in myn wonderlyk ooggeftel iet zo belachlyks hebben, * 5 en

Sluiten