Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 22 HISTORIE VAN DEN HEER

heel veel toe te betrouwen. Ach, nooit voel ik zo zeer, dat ik uwe Vriendin ben, dan wanneer ik u zo alles mededeel, wat ik denk, wat ik ontwaar ; als ik my zo, als ik waarlyk ben, aan u vertoon !

De Heer Renting, vrees ik, bemint my. Mama is zeer beleefd. Vader is zo met hem ingenoomen , als hy zelden met iemand was; uw Broeder uitgezonderd, was hem niemand onzer jonge lieden zo wel gevallig. Hy fpreekt zeer wél, en heeft noch het al te ftyve naauwkeurige in beuzelingen van Pauw, noch het losfe van Willem. Men kan zien, dat hy de waereld beter kent dan de eerde, en minder gunllig beoordeelt dan de laatfte. Myn Vader geeft hem, dunkt my, veel gelcegenheid, om by my bekend te worden. Hy bezit veele van die keurige kundigheden , welke een fatzoenlyk Man tot nog iets meer dan een Koopman maaken: zyne converfatie is des aangenaam. Zo hy myn Broeder Avas, ik zou verzot op zyn ommegang zyn. Hy heeft gereist, maar vertelt nooit zyne avantures. Ily maakt een Vaers, en leest het niet voor; met één woord, in dit alles behaagt hy my, en met reden.

Hy gelooft met myn Vader, dat de oordeelkundige van Alphen regt gefchikt is, om onze Vadcrlandfche vernuften goede lesfen te geeven; en dat lay hun wel bittere waarheden zegt; doch dat het echter waarheden zyn. Ik zal by geleegenheid

een*

Sluiten