Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WILLEM LEEVESfB. aag

eens zien, of ik niet eens iets van hem kan te leezen krygen. Ik merk, dat hy eens een vaars gemaakt heeft over dat:

En ik leefde ook in Arcadia!

Dat wy in eene Print, naar de fchildery van Pousfyn, altoos met zulk eene edele bewoogenheid van ziel befchouwen ! Als dat wel is uitgevoerd, zal het treffend fchoon zyn!

Renting is bigot opgevoed; maar ik ducht, of Iry zich niet heeft fchaeloos gefield voor al de dweeperyen , die hy in zyne opluikende jeugd heeft moeten doorflaan! Dit is althans zeker, dat ik voor zo eene familie , en die nog onderling verdeeld is, niet gefchikt ben. Dit echter tusfehen ons: ik gis het llegts.

Gisteren middag aan het desfert zittende, vroeg myn Vader aan Mama: „ Hoe of Renting haar beviel ? "

Mama. Byzonder wel, voor zo verre ik henj ken.

Vader, En u, Chrisje?

Ik. Kan ik met Mama verfchillen ? De Heer Renting bevalt my zeer wel; 't is een hups Man.

Vader. Dat is my li»f, myn meisje; maar ik voorzag dit wel. Renting heeft een groote maate van vernuft, maar is geen losfe kwant. [ Ik verftond dit ten vellen.]

Sluiten