Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WILLEM LEEVEND. %f

VIERDE BRIEF.

Mevrouw suzanna helder aan Mejuffrouw adriana belcour.

mejuffrouw, hooggeachte vriendin !

!3En myn geheel leven heeft my niets meerder getroffen , dan de inhoud des Briefs, door uwe zalige Vriendin aan myne Dogter gefchreeven; en nooit kan ik u genoeg bedanken voor de oplettenheid , door u gebruikt, in my dien ter hand te Rellen. Ik weet niet , Mejuffrouw ■> hoe ik u myne erkentenis daar voor immer zal kunnen toonen. Wees verzeekerd, dat gy eene Moeder aan u verpligt hebt , wier leven gehecht is aan dat haarer eenige Dogter. Ik verlang vuurig eene Vrouw te zien, wier karakter zo achtingwaardig is; die de Vriendin was van eene Lotje Roulin , die de vertrouwde was van een Jongeling, my dierbaar als etncn Zoon.

Edelmoedige Belcour, wees gerust: indien de lieveling van eene Lotje Roulin myne Dogter verdient , hy zal haar hebben; haar Vader zelf zal haar aan hem geeven. Myn lieer Helder is rechtvaardig; hy zal dan den Jongeling aan zynen Vaderlyken boezem drukken , dien hy nu veracht, C 3 cu

Sluiten