Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S42 HISTORIE VAN DEN HEER

Fiat, zeide ik, hoe meer zielen , hoe meer vreugd, Hy zelf zou Dominé verzoeken. ■ Hoe zingen de goede Luteraanen ? merkt du nkh des Satans list? Hy glimlachte; Bram, meen ik. Dominé gaf zyn woord , niettegenftaande zyne veelvuldige ampts-bezigheden ; en Zuster Collega, in weerwil haarer weder vermeerderde talryke kleine Gemeente. Freryk gaf er het afloopen van een Schip en zyn Kattenburgfche wandeling aan ; en Tante zou wel expres een dag uitllellen, om haar Binnen-kamer te ftoffen. Zo veel hebben allen met den vrede op, kind.

De plegtige dag verfchecn; ik kwam met Oom £n Tante, die by my gegeeten hadden, in onze koets voor de deur. Myne Mama nam Jantje op den arm , en was ontfteld. Enfin, ten vyf uuren zaten wy allen reeds in Mama's groote zaal thee te drinken. Dit eerlte tooneel fpeelde fchielyk af. Er heerschte een diep verlecgen ftilzwygen. Ik jnoest my zelf in myn arm knypen , om niet uittebarsten in lachen over dat verbruid potzig mengzel, en dat comique ftrydige tusfehen elks natuurlyk gelaat, en dat aangelapte deftige, dat elk van .hen meende te moeten aanneemen. Onze Gerrit zat met de houding van een gierig Koopman, die zo even een Schip verlooren heeft, en'dan naar een Voetiaanfche Preek luistert. Oom Freryk had veel, in zyn groot breed welgefpierd bakkes, van een Schipper, die in 'r hartje van den winter, met s«iï P . zyn

Sluiten