Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL. 9

uuren van uw kasteel, het middagmaal ftaat te houden, komt vervolgens in het Leger. By welke gelegenheid alles in de -wapenen moet zyn.

Ja, als de koning komt, dan moet het al ter wapen... Gyliedën weet dit met. Wat zoudt gy vreugde raapea, Zo gy den kryg eens zaagt! ö, die is voor een man Een fchoone zaak!

IERTIIAK M.

By 't eind...

JEANNETTE.

Maar waarom fchreien dan De jongens , om 'er niet te komen ?

JEAN LOUIS.

Van die zaaken Hebt gy geen kennis... Nu, gy moet u vaardig maaken, Myn dochter, nevens ons, om alles naar den zin En het bevelen van mevrouw de hertogin Te doen... Gy moet de bruid en Bertrand bruigom wezen,

BERTRAND.

Zo veel te beter.

JEAN LOUIS.

Niets voor 't ovrig, zal in dezen Ontbreekcn. Fluit en trom, vioolcn en trompet, 't Is alles reeds befteld.

Tegens Jeanette.

En gy. draag zorg en let Op alles, als gy hier Alexis heen ziet komen.

Eerjle, Bedryf. A 5 Hy

Sluiten