is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip van de historie der insecten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Mier.

ie?

Ce que c'eft qu'une fauüe ou veritable gloire, Adieu, je perds le temps , Iaiffez moi travailler,

Nimon grenier, ni mon armoire

Ne le ïemplit a babiller.

# <& #

De Vliegen Mier betwiftten eens malkaar den prys, , ö |upirer! fprak de eerfte , op eene fiere wys,- .

, Durft dit ver.igtlyk Dier zich dan metMy gelyken?

, MetMy! die pas voor Uwen Vogel heb te wyken! , Zie hoe ik vlieg en zwier en in Paleizen woon, , My op uw tafel zet , en die der and're Goön;

.Als m' u een offer ftachr, mag ik 'er'teerft van , proeven,

, Terwyl dat zy, die tegen my durft fnoeven, , Drie dagen op een üechr geftoolen brokje bikt, , En dikwils vruchrloosom haar dorre kaaken Hikt. „ Maar Gy, Vriendin! fprak toen de Mier , „ Gy, die mer zulk een weitfche zwiet ,, In dtez' Vergadering durft praaien, ,, En een gewaande grootheid maaien, , zee my, zet g' u wel immermeer* „ Op 't hoofd eensKonings , of van een Schoone „ neer?"

, Dat doe ik, zei de Vlieg, ik ftreel, wanneer 't

, my laft,

, Den zachtften boezem; als een fchoone ruft,

, Speel 'k met haar lokken, en vergroot het fchoon , Van 't Lelyblanke vel , 't welk ik te fraayertoon.

, De Moesjes heb ik haar geleerd te draagen, , Gy! Weetniet! wil dan langer my het hoofd niet , plaagen ,

, Nog werp m' uw korenzolders tegen!'

„ 't Is waar, fprak Mier, maar allerwegen,

Waai