Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 Zd ET - WATER, OF

Gelykheid van de Polypus met de Zeeftar.

ze, trekt men het op, al fluitende, en al da' Visch , die zich op die plaats bevondr, voor zo verre dezelve onder 't u'tgeworpen net bezet kon worden, is gevangen. Op diezelfde wyze haalt deze vifch haar prooy, als zy die vast heeft, na haar toe, haar poot al geftadig ftyver fluitende, en eet haar vangst op haar gemak op.

De Polypus gelykt in zo veele opzichten naar de Zeeftar, dat men aan de eerfte den naam van Zoet-water of Rivier ftar byna zou mogen geeven.

Zy vreet Visfchen en Wormen op, grooter dan zy zelve. Haar Maag zet zich uit zo veel als nodig is, om dezelve te bergen; Dit is een zak van een zeer dun vel, en zeer vatbaar voor ontfpanning; Die der Slangen en Plagedisfchen ontfpant zich op dezelfde wyze, als zyeen Pad of een Kikvorfch doorzwelgen. Men ziet op zommige Eilanden in de Indien, Slangen van een buitenfporige grootte , die , met een hap drie of vier , een geheelen kameel in hunne Ingewanden duuwen : Na die maaltyd blyven zy ook onbeweeglyk en roerloos liggen , zyn zich zeiven tot last, en niet in ftaat, om den minften wederftand te doen , tot dat zy dit brokje ten naaftenby verteerd hebben ; Wy kunnen hierby in het voorbygaan aanmerken, hoe veel verkiezelyker de ftaat van een fober

Menfch,

Sluiten