Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aS DJ? WAARE EN DE

In dealgemeene waereldbaan ontmoet men foort. gelijke menfchenfchenders het meeste aan 't hof en men moet zoodanig te werk gaan, als Socrates met den ezel,

Naanwlijks is men hun bovenmaat!? gelik en hunner grofheden ontkoomen; naauwïiiks betreedt rnen het voorvertrek der hofdames, zoo toonenons de met allerhande gekoleurde ordenbanden verfierde Mopsjes en liefjens, op hunne iluweeien kusftns en op hun zwanendons, de nijdige tanden; en gec ven den met verachting afgewezenen, of willekeuri» viugtenden wijsgeer de volgende flof tot denken %

V' Ho&jagtUni rust, mat, hongrlg op den grond, Zn Mops /loopt op fluweel, met roozen in den mond. *fOPS wordt in yoorfpoedgrifs, hij is daartoe geioorem Zen hond, die nuttig is, zUt zich meest ringelöoren. Wat onze vlijt verdient, wordt door V geweld verteerd. !>e jagtkond koppelt mtn, en Mops wordt hoog geëerd,

JT^T'

en de Kamerheeren FuzUputzli, %//, PoedH Vomker en Kikeriky twisten om deV^gt ' hunnen Adel, met zijne excellentie den regeerenden geheimen raad en opperkeukenmeester, Graaf van Palm -ezel.

Ueeze beweert, gelijk de ezel van den hofmoJnmr mfiowce: mijn vader was een geboore» ezel u,t de ftoeterijen van Florence; mijne moe. WW een muildier m de ftoeterijep Van Flo-

ren-

Sluiten