is toegevoegd aan uw favorieten.

Mengelwerken, in dichtmaat en prosa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ató DE EZEL EN HET HERT.

Zoo fprak hij; doeg van blijdfchap agter uit, En, daar hem niets in zijn bedoeling fluit, En de oude ftal op nieuws hem kon bekooren, Rent hij 'er heên, en fpitst van vreugd zijne ooren.

Wie 's Ezels borst gezoogen heeft, Kan nimmer de eedle Vrijheid eeren. Gij, Ezels! gij verdient, dat gij als Ezels beeft;

Dat ge u als Ezels laat regeeren, En uwe ilavernij door niemand word' verzagt; Want — juist door u ontftond der vorften eigenmagt,