Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

z.6 ZINNEBEELDENEN TIENDE ZINNEBEELD.

Ixion en Taritalus in de hel, en Petrus met deJleutelen def hemels, in 't yerjchiet. (*).

MET DEEZE B IJ SCHRIFTEN.

(In 't Fransch.)

Tjoo duldloos lijdende, als voorheen Ixion leedt; In ketens , in den Styx van Maagdeburg geboogen... Ach! Wachter! *k fmcek uw hulp, ik fmeek uw mededoogen...

Ontfluit der heemlen deur, op dat ik binnen treed'. Zeg, zeg aan Radamant''', met mijne fmart bewoogen ,

Trïkck leed de helfche ftraf om eens een Cherubijn Van Jupiter te zijn.

OP TANTALUS.

M

oet ik, als Tantalus, 't genot voor eeuwig derven? Hij ftierf van dorst, terwijl hij zwom. De fchatten zijn mijn eigendom, En toch wat foltering !... doet mij de honger fterven.

r*~) Ziende op den Gouverneur.

^ ELF-

Sluiten