is toegevoegd aan uw favorieten.

Mengelwerken, in dichtmaat en prosa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioo WAT IS GELUK EN ONGELUK

KLAAGLIED IN MIJNE GEVANGENIS.

Rechtvaardig;, magtig God ! Hoe zwaar zijn uwe roeden !

Verfchoon, verfchoon mij toch: Want mijne wonden bloeden.

De imart verflindt mijn kracht;

Ach! leenig mijne pijn:

Zoo Gij mijn artz niet zijt,

Wie zal mijn helper zijn t

Ce ftriemen, die Gij (laat Kan nooit een mensch verbinden.

Dien God verhaten heeft, Waar zal die redding vinden? —>

Gij, iTomine muuren! ziet,...

Och! hoort mijn klagt met één;

Want God, mijn Schepper zelf,

Hoort niet naar mijn geween.

Ach»