is toegevoegd aan je favorieten.

De bybel vertaald, omschreeven en door aanmerkingen opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•44

INLEIDING tot de

de Natie de man zijn, die de wetten zo veel moogelijk bewaart, terwijl het vader-hart tevens voor eene al te diepe wond beveiligd werd. Absalom vlugt op de daad, en word, tot ftraf van zijnen vader ook van het hof en uit het land. gehouden, maar David gevoelt al rasch de ledigheid in zijn genoegen, nu hij zijn zoon, niet langer bij zich heeft. Meer verkoeling evenwel werkte het gedrag van Absalom bij den Koning, zints Joab de belangen van Absalom zo fterk werd toegedaan , en David in het vrouwenhuis eenen anderen gunfteling, die zijne verhevene ziel meer ftreelde, in den zagtgeaarten Salomon gevonden had. Zijne genegenheid0 voor Absalom was evenwel te fterk geweest, om zich in het minfte tegen hem te kunnen verzetten. Hij laat hem nu meer op zich zelvcn drijven, zonder hem te ftremmen in zijne handelingen. Of fchoon hij de geweldige driften van zijne ziel in Absalom's gedrag jegens Joab af moet keuren, fteld het hem echter aanÖ den anderen kant gerust , dat zulk eene nadeelige vriendfchap nu geweeken was. Nu ftond Absalom geheel op zich zeiven , vond nergens aanhang , en zag zich, indien zijn vader het zo goed dagt, van alle hoope op de kroon beroofd. Niets bleef 'er voor hem over, dan van zijne aantrekkelijkheden gebruik te maaken. ' Zijn uiterlijk gelaat, de inneemende vriendelijkheid en openhartigheid , waar door hij zijne brutaale trotschheid weet te verbloemen, - dit alles moest dan nu werken, om de Natie te gewinnen, en ik twijfel geen oogenblik, of David heeft als Koning in dien tijd van zijn bewind zijne aandagt nog niet fterk gevestigd gehad op de verbecering van het richter-ambt in Israël, dus de klagten van het volk gegrond, en het middel, waar van Absalom zich tot zijn oogmerk bediende , het beste was, dat hij uit kon kippen. De Vorst heeft naderhand dat algemeen vertrouwen omtrent die ambtenaaren niet meer gehad, gevoelig

hier-