Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN ESRA. HOOFDD. III. 5x3

en naar de Mofatfche inrigting gevierd, ren dag bij dag in 5. Behalven het dagelijks offer werden Ifk^die^oVztjïtw ook de brand - offeren tegen nieuwen dag>

, r .. 1 j vs. 5, Daar na ook

maan en andere feestdagen weder ge- het geduurig brand-

regeld, en de tijd en wijze van elks £den%d^eeufe!

vrijwillig offer geregeld, — 6 — 9. Zo zctte hoogtijden van

werd dan het dagelijks offer al ontde- iigd"waren/ootTee-

ken en gaande gehouden, eer men nog

hand geflagen had aan het gebouw zei- vrijwiiügiijk

00 c offerde,

ven ; toen het feest voorbij was begon vs. 0. Van den eer-

_ . , . 1111 ften dag aan der ze¬

men met jever aan het werk; oe land- vende maand begon-

voogd had een aantal (leenhouwers en "e"rzji 3'ba«"»*J?"nd-

0 otteren te offeren ;

verdere arbeidslieden daar toe gehuurd, doch de grond van , .«vi den Tempel van Je-

en om den aanvoer van het benodigde tnab en was niet gegemakkelijk te maaken was 'er eene le1^ 7_ Zo gaven 2ij

goede voorraad van koorn, wijn en olie, £eld aan de houwers , r , . en werkmeesters ;

om daar voor noodige behoelten bij ook fpijze en drank,

j o.j • .. -i ••! 1 en olie aan de Ziilo-

de Stdonicrs te verruilen , terwijl de n;„, t en aan (le T,y_ Timers door een bevel des Keizers ver- "ers ,om cederenhout

' van den Libanon te

plicht waren geworden, het ontbreekende brengen aan de zee

, , j 1 n na Joppe, na de ver-

cederhout tot aan de haven van Joppe gunninge van Cijrus,

hun aantevoeren; het een en ander ver- f^Xn. der Fer/i" '

oorzaakte zo veel vertraging, dat eerst . vs- 8. in 't tweede , , , , . Jaar nu harer aan-

m de ade maand van het 2de jaar hun- komde ten huize eionèr terugkomst de Hoofden van kerk- iDm'ié tweed^ nitand' en burgerdaat de leeden benoemden , bcson"™ Zerubba'

0 ' bel , de zoon van

die het opzigt over alles zouden heb- SEALTiëi.,cn Jefcbua,

1 v j 1 n , 1 • de zoon van Josa-

ben, uit den burgerdaat zo wel als uit dak , en de overige de Levieten, werden de Hoofden daar- gSSijft'^ toe aangcdeld. — 10, 11. Bij het leggen vit**, en aiic die uit

, r , , , de gevangenisfe te

\'an de (undamenten was gezorgd , dat jtrufiiem gekomen

waren; en zij (lelden

de Leviten, van twintig jaar oud en daar boven, om opzicht te nemen over het werk van Jebovab's huis. vs. y. Toen frond Jefcbua, zijne zoonen en zijne broederen, [en] KadmiSl met zijne zoóuen, kinderen van Jnda, als een [man] om opzicht te hebben over de gene, die het werk deden aan den huize Eiobims; met de zoonen Henadad , bare zoonen en hare broederen, de Leviten. vs. 10., Als nu de bouwlieden den groni

V. Deel. Kk

Sluiten