Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' ' HET

GESCHRIFT

VAN

OBADJA.

vs. i. Het I. 13 UITENGE WOONE inzichten VaU

badja.1 Du^iuid Obadja in het toekomftige lot der Iduvth'vooxfy'imeérs » in gevoloe de richterlijke uitfpraak ling , aangaan- van den II e e r aller volkeren, de fehó-

de Edom: , 9 J

van:

Wij hebben Jebovabs aankondiging gehoord, een heraut is onder de

volkeren gezonden; Wel aan, dat wij oprijzen', dat wij te velde trekken 1

Vs. 2. Ziet, Ik heb u tot de gering/Ie onder de volkeren gemaakt; Gij zijt zeer veragt geworden.

Overeenftemmend zij'n de berichten aangaande het voorneemen van Jehovah; de toebereidzelen tot de uitvoering zijn reeds daar; men heeft het opontbod onder de benden der krijgcren gedaan, om zich marschvaardig te houden tot het beoorlogen van Edom. 2. Trotfche Edomietl in uw oorfprong zorgde Ik airede dat

vs. li Happach vertaalt dit: wij hebben van "Jebovab deze brieven can de volkeren van deze inhoud; hij heeft hierin de zeventig O ierzetteren gevolgd.

Sluiten