is toegevoegd aan uw favorieten.

Clementina en Desormes, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ECHTGENOOTE

VAN DEN H0 0 GIVELGE BOREN GESTRENGE N II EER

BARON van ESSEN,

HEER FAN HELBERGEN, SC HAFFEL/} AR EN DE HOOGE EN FRTE HEERLTKIIEW ABBEN BROECK, BESCHREEVEN INDE RIDDERSCHAP DES KWARTIERS FAN VELUWE, Bc. fito

'^Vte zal dit zedenfpel befchouwen, deez' lettervrucht met een genegen oog, indien ik dit van eene, uit neêrlaads eedle vrouwen, indien ik dit van U niet vry verwachten moog?.,.

U, toegerust beide en geboren tot eere en roem van wetenfchap en kunst, U heeft myn zangfter tot haar fchutsvrouvve uit verkooreff, en hoopt, niet zonder grond, op uw beproefde gunst.

Ik