is toegevoegd aan uw favorieten.

Stukken voor de vaderlandsche historie, uit de verzameling van mr. G. van Hasselt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%6 STUKKEN VOOR DE

I& Eenen brieff mit eenen zegel van Graeff Willem van den berghe bezegelt, in date XVc IX, aengaende een pantfchap van een ftuck Lants tot Gorfeln.

14 Eenen brieft mit twee zegelen ende een ftart fonder zegel, in date XIIIJc XC1J. mit een transfix in date XVc HIJ, aangaande I1J malder roggen jaerlicx vuyt roeterdinck tho Gorsfeloo.

15. Eenen brieff bezegelt mit fleer Henrick van Hoemoets en wijsch zegel in date XIIIJc LVIJ, mit een transfix in date XVc XVJ aengaende diepantfchap Van Puttergoet, tot Gorsfèl.

, 16, Eenen brieff mit eenen zegel bezegelt in date XIIIJc lv. dair inne gecooft es des Conuents Huys der predicker oirden.

1-7. Eenen brieff mitter Stadt Zutphens zegel bezegelt, in date XVc J, aangaende VJ. gout gulden I, ort jaerlicx vuyten rooden torn t" Zutphen.

18. Noch een Schepenbrieff van Zutphen in date XVc IX aengaende die felue VI gout guld: I. ort.

19- Eenen brieff mitter Stadt Zutphens zegel be« zegelt van date XVc LXJ. mit een brieff dair by, in date XVc LXJ aangaende IIJ. daler, gaende vuyter een Hoff gelegen in den Polsbroick bynnen ZutphenV

20. Eenen brieff mitter Stadt Zutphens zegel bezegelt, in date XVc LXXJ. aengaende een Huys in de Buecker ftraet bynnen Zutphen, dair het Conuentjaerlicx drie gulden vuyt heeft.

ar. Eenen brieff bezegelt als botten van date XVc LHIJ, belangende V. gulden jairücxe Rente gaende vuyter een Huys gelegen in die Lan

22. Eenen brieff, dair het zegel alFes* gepasleert voir den Burgemeesteren ende Schepenen Van Zuu phen. in date XV- XXIIIJ, fprefcende vr.n ïï|.go gulden, gaende vuyt een Huys in de Spitrac/s poirt.

23. Eenen brieff bezegelt mit twee zegelen ;n date XVc XXVIJ van XXX. gout gutden, gaende vuyt Labbe thiende tot Vorden , dair buyten opgefcf".reven ftaet datter X gout gin: van gelost zyn.

24. Eenen brieff bezegelt met een zegel vsn Graeff OswaJt van den berrh van date XVc XXXIX' daer putter goet toe Gorsfel van de horlchcyt gevryct és.

f*

1