is toegevoegd aan uw favorieten.

Mengeldichten, bij bijzondere gelegenheden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELDICHTEN. 235

Doch geeft de grijze aloudheid blijken

Van weereldfche verandering, Ons tijdperk doet all' de eeuwen wijken,

In wenteling op wenteling Met zulk een' fnellen fpoed te baren , Datze ons verdommen bij ons ftaren.

Euroop' bewijst dit wijd en zijd, Door groote vreugd- en fehriktooneelen;

En ook, Kunstbroederfchap, doet gij "t, In eigene gtfcliiedtafreelen.

Wen twintig jaren henevliên,

Wat doen zij ons verandring zien!

5k Zag, 't vijfde van eene eeuw geleden,

In eenen kleenen vriendenkrans, Dit eigen Koor te voorfchijn treden:

Welk glansrijk Dichtkoor is het thans, Daer 't, in maetfchappelijke kringen, Met allen om den prijs mag dingen!

Van