is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys voor kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43^ VRAAG BOEKJE.

te vergaan , wy! zy als dan onnut geworden zyn, en nergens meer toe dienen kunnen, even als een huis of werktuig onnut wordt, wanneer 'er niemand is, om 'erin tewoonen, of het te gebruiken.

M. Moeten wy 'er nu ook bedroefd om zyn, dat wy eens fterven• zullen?

P, Neen Mama, want wy zullen allen fterven, om naar onzen Hemelfchen Vader te gaan, in den Hemel.

M. En zullen wy daar dan gelukkig weezen?

P. Ja Mama veel gelukkiger dan hier, om dat by ons daar nog veel grcoter en heerlyker blyken van zyne goedertierenheid en liefde geeren zal; ten minften indien wy ons zulks niet zelfs, door een kwaad gedrag, onwaardig maaken.

M. Maar zal 't evenwel niet bedroefd, voor ons, zyn , dat onze lichaamen daar zoo, in 't graf, zullen vergaan?

P. Neen Mama,want dan zal 'c lichaam ons tog onnut zyn geworden ; en wy zullen 'er ook geen weet of gevoel van hebben , wyl wy , dat is, onze zielen, 'er daa met meer in zullen zyn, maar ons,

by