is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys voor kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44° VPvA AG B O EK JE.

zen van zyne liefde en goedertierenheid ' gegeeven heeft.

M. Maar Pauline, kan men daar ook even gerust op zyn, wanneermen zig, hier in dit leeven, kwalyk gedraagt?

P. Neen Mama.

M. Waarom niet?

P. Om dat God zoo wel het kwaade ftraffen, als het goede beloonen moet: en daar wy dikwils zien, dat geen van beiden, in dit leeven, gefchiedt, zal het beiden, na den dood, in het toekomende leeven, moeten gefchieden, wyl God anders niet regtvaardig zyn zou.

M. En zou iemand, die zig, in dit leeven, zoo gedroeg, dat God hem, in het toekomende leeven, ftraffen moest, alsdan niet zeer ongelukkig zyn ?

J°. Ja Mama, dat is het allergrootst ongeluk, 't welk ons ooit zou kunnen overkomen, en waar voor wy ons meer dan voor iets anders, wat het ook zyn moge, wagten moeten. M. Waarom?

P. Om dat het toekomende leeven nooit zal dnóïgen, maar eeuwig duuren, en 'er

dus