is toegevoegd aan uw favorieten.

Werken van het dicht- en letterlievende genootschap onder de spreuk: Studium scientiarum genitrix.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

204 MENGELDICHTEN.

Kniel lafaert voor den flavendwinger,

Ja offer hem uw bloed — uwe eer; De ware Held, een boeiontwringer,

Vlegt lauwers om de vrijheidfpeer. Nooit is zijn hoop — zijn moed bezweken; Hij ziet de deugd reeds helden kweeken

Van 't kroost, dat 's Vaders boei vervloekt. Poogt, flaven, poogt uw wiegelingen, Voot eeuwig, onder 't juk te dwingen —

Beeft — als dat kroost zijn regten zoekt.

Nooit zal de Held door wroeging kwijnen;

't Geheugen baert zijn ziel geen fchrik; Zijn leven moge in 't niet verdwijnen,

Nog werpt hij een genisten blik Op 't zwijgend graf van 't lang voorleden; „ Ik heb (zegt hij) den dwang bedreden,

„ Getrouw voor 't heil der deugd gewaekt; „ Het rein gevoel van edle daden, ,, Heeft, zelfs op donkre levenspaden,

„ Mijn grootsch — mijn waer geluk volmaekt.

Hij