is toegevoegd aan uw favorieten.

De republikein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE REPUBLIKEIN. 439

haar voordeel vindende , maakt zoodanige Stedelijke Ordonnantiën, waardoor de kracht van dit Artikel verlamd , en de bedoeling des Wetgevers vernietigd wordt. En juist op den naam van huishoudenlijke zaken, zal zij zich in ftaat ftellen, haar vermeend recht te hand-haven. — Gaat men verder na het onbegrijplijk kostbaare van zoodanige orde van Beftuur, dan moet ieder onzijdige erkennen, dat waarlijk het voorig Gouvernement, met Prins en Hofhouding enz., niet meer gekost heeft. Nu zal gezorgd moeten worden voor een kostbaar Wetgevend Lichaam , Staatsbeftuur, Finantie-Katner, Gerichtshof, Departementaal en Gemeente - Beftuur, met den aankleeve van dien, ~ voor Nationale, Departe-' mentaale en Stedelijke Belastingen. Waarlijk, dit alles, bijeengevoegd , zal ongelooflijke fommen gelds bedragen. — Vind iemand zich door het Municipaal of Departementaal Beftuur verongelijkt, waar zal hij klaagen? Zijne Rechters zijn zijne partijen, die flechts behoeven te zeggen, dat het huishoudeniijk is, om alle bemoeijing van hooger Macht buiten te fluiten; terwijl voor hem niets anders overig is , dan zijn leed geduldig te verkroppen. — Maar zegt men, het Volk blijft toch altijd de Souyerain. ja, maai- één, die Steêkind is. Men mag veilig die Souverainiteit zoo hoog verheffen, als men wil , zoolang aan het Volk geene gelegenheid gegeven wordt, om te fpreken, kan men dezelfde leer, onder het Rusfisch of Ottomannisch Beftuur, even veilig prediken. Wat is toch de Souverainiteit des Volks, wanneer zij niet erkend wordt, dan in Grondvergaderingen , en dezen niet gekend worden , dan wanneer zij door het Beftuur zijn bijeengeroepen ; en het aan dat Beftuur overgelaten is, om hetzelve nimmer opteroepen, dan in geval