Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ö Ê

REPUBLIKEIN.

N°. 174-

Lts droits des hommes, tenant a leur nature, font tnaUenalles t Zprescriptibles. Aucun homme, ni aucmpeuple « iamais 3 , * pu abandonner ces droits pmr eux

SsjTmoinseLre pour la posterité.foita unhomme To t l m corps. Tout corps polkique, dans lequel ces droits font ïnperiT, quelle que foit Jfa Jbrw i est un l^andage, et non fas un gouvernement.

target.

Onder de beginfelen, aan het Hoofd van het Ontwerp van Conjlitutie geplaatst, leest men Art II. de voN Eende waare grondftelling : De Mensch ftaat tn de Maatfchappijvan zijne natuurlijke rechten mets meer af dan volftrekt noodzaakhjk is, ter bereiking van het hoofddoel der burgerlijke Maatfchappij En Art. VIII lezen wij ï De Oppermacht berust bif het geheele Volk en is één, ondeelbaar en onvervreemdbaar-, en in Art IX ■ De Oppermacht is het vermogen, om Wetten ie maaken en te doen uitvoeren. Wanneer nu bewezen kan worden, dat de toepasfing «n Art. III. in het Ontwerp van Conftitutie in den volftrektften zin mangelt, gelijk zulks in alle de aanmerkingen op hetzelve, bij herhaaling, bewezen is, (vergenjk No. 146, 149 en 151 van ons Tijdfchrift) dan » de gewichtige vraag, of Art. VIII., als grondbeginfel aangenomen, naIII. deel. Kkk

Sluiten