is toegevoegd aan uw favorieten.

Dag-verhaal van John Moore [...] geduurende zijn verblijf in Frankrijk [...] van augustus tot [...] december 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *°7 )

te La Lune gelegen, wierden zijne convooijen bij wijlen onderfchept; bij de inwooners kon hij geenen voorraad opdoen, en zijn volk was blootgefteld, aan de dubbele elenden van gebrek, en eene gevaarlijke en befmetteiijke ziekte; men heeft gezegd, dat in zijn leger en te Grand Ré te faamen genomen, omtrend tien duizend zieken waren. In zulke omitan-, digheden zoude een aanval op dumouhiers leger dat thans 70,000 mannen fteik was, en waar van hij de kragt reeds ondervonden had, niet veele hoop, op goed gevolg gegeeven, en, indien die kwaalijk befioeg, de ganfche* lijke vernieling van het zijne ten gevolge gehad hebben. Dog op de veronderftelling zelve, dat hij de zege bevogten had, zouden de Franfchen die naa de nederlaag mogten overbleven zijn, met de troupen Chdois, Rhdms, Soisfons, en uit alle oorden van den lande, den terugtogt van 's Her^ogs leger, door de overwinning zelve gedund, en verzwakt door ziekten, zeer gevaarlijk gemaakt hebben , indien