is toegevoegd aan je favorieten.

Dag-verhaal van John Moore [...] geduurende zijn verblijf in Frankrijk [...] van augustus tot [...] december 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 203 }

«3e dit voorkoomen. — Dog het blijkt uit dit adres van alle de wijken, dat zij die zig aankanten tegen de oprigting van alle lijfwagt voor de Conventie, niet alleen den algemeenen Raad der Gemeente onder hun bedwang hebben, maar ook zelfs alle de wijken van Parijs, 't Is waar dat de meerderheid der andere departementen van Frankrijk, en gevolglijk de meerderheid der afgevaardigden voor deeze ■wagt is ; dog ik heb eenige verkeering met de zulken die in fiaat zijn om zig betere denkbeelden te vormen, van de waarfchijnlijke' gevolgen , dan ik « die meenen, dat Parijs

het ftuk tegen alle de andere departementen zal uithouden ; en dat, hoe ook de gedeputeerden bij aanhoudenheid mogen denken, de meerderheid hunner flemmen binnen korts tegen de gewapende magt zal zijn.

In de daad is het blijkbaar, dat, al hoewel alle de departementen van Frankrijk, in de bespiegeling, een gelijk aandeel in de regeerhg hebben, eigenlijk gefproken1, het enkele

' de-