is toegevoegd aan uw favorieten.

Dag-verhaal van John Moore [...] geduurende zijn verblijf in Frankrijk [...] van augustus tot [...] december 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 446 )

van verachting die hem bejegend zijn, koorat het mij klaarblijklijk voor dat hij met magt

befchermd wordt. Hij dateert zijne ver-

toogen uit eene kelder, maar elk gelooft dat hij op zijn gemak en boven den grond zeer wel gehuisvest is; en niemand kan twijffelen dat het zeer ligt zoude vallen om hem uit te vinden, indien men het veilig en voorzigtig oordeelde om den man op te pakken. Dog zij kunnen zelfs zijn Dagblad niet beletten; 't wordt alle avonden luidrugtig uitgeveild in het Palais Royal: bij gelegenheid dat ik voor eenige avonden huiswaards keerde, kwam een kleine jongen mij daar mede naafchreeuwen: „ Dagverhaal van marat, den Vriend des „ Volks! Hoe veel wilt Gij 'er, Engelsch Bur„ ger ! Dagverhaal door den Volksvriend ! „ O! 'Er ftaats thans vrij wat van belang in

„ te leezen Gij neemt 'er zekerlijk drie,

„ niet waar, mijn lieve Milor?"

No: