Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5^2 )

overwinningen, en zelfs lof, in zangen en toneelfhikken, of het fnorken van eenige redenaaren in de Conventie, 'tzou voorwaar niet veel kwaad gedaan hebben j dog allerongelukkigst heeft de bedwelming zig uitgebreid over het oordeel van de meerderheid der afgevaardigden, zoo als ten klaarften blijkt uit het befluit van den uitvoerenden Raad op den 16 November genomen, en gezonden aan de Franfche Generaals die de onderneeming tegen Braband beftuurden, om alles wat in hun vermogen was aan te wenden ter opening van de vrije vaart op de Schelde; en door het onbekookt en voorbaarig befluit van den iaden November, waar bij de Conventie verklaart, ia M naam van de Franfche Natie dat zij broederm fchap en hulp zal bewijzen aan alle volken „ die hunne vrijheid verlangen te herwinnen;" en van 's gelijken om de uitvoerende Magt last te geeven, om aan de bevelhebbers der Franfche legers te ordoneeren, om de burgers van alle landen te befchermen die ontrust

Sluiten