Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *<5 J

pijp tabak tè rooken, doch nademaal et geen middel was om hem tot bedaaren te krijgen, en ik geen kans zag, hem door treurige verhaaien van zijn onbegrijpelijken lachlust aftetrekken, moest ik geduldig de komst afwachten van den knecht die ons tegen den mor genftond het ontbijt bragt : inmiddels was Christiaan, door zijn flerk en onophoudelijk lagchen, in eene foort van ftuiptrekking vervallen , waardoor op last van den Cipier aanflonds een' Geneesheer gehaald werd, die hem door het gebruiken van een flaaprniddel tot bedaaren bragt: ik vroeg christiaan, zo dra hij herfteldWas, Wat de beweegendc oorzaak van zijn onnatuurlijk gelach was gewees-? „Mijn lieve vriend", zeide hij, „ik weet

er geene andere reden van te gèév'èn , dan „ dat ik nu met u in één begrip ben, dat hie; „ de duivel regeert"! met deeze verklaaring voldaan zijnde, Werd christiaan, na verloop van vier weekén tijds, op vrije voeten gefield, en dus bleef ik federt zijn vertrek alleen in de geizéïkarher zitten.

Indien ik geduurende al mijn levenstijd in mijne verwachting bedrogen ben geweest, zo was het onwedeifpreekelijk in dit tegenwoordig geval, als Waarin ik mij voorftelde voortaan van alle bovennatuurlijke overlast, of,

Sluiten