Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ECHTGENOOT É

VAN DEN

WEDEDELEN GESTRENGEN HEERE, : '

Mre HENDRIK MICGTLAAS' HASSELAER,

SECRETARIS DER STAD AMSTERDAM.

Het lustte Marmontel, wiens keurige tafreelen

Den man van deugd en fmaak — den vorst en onderdaan^ Door hun natuuriyk fchoon , bewonderen en ftreelen,

Zo menigmaal zy op dezelven de oogen Haan; Het lustte Marmontel, door meesterlyke trekken

Van onverrukte trouw<? en grootfche eenvoudigheid , De waare vriendrchap, zo zeertreffende, te ontdekken |

Dat ik geen deugd ken' die zich édler onderfcheidt! Let men op corali, en all' haar handelingen, . Op n e L s o n., de eer getrouw, wat lot hy onderga, Op bl andfort, die zo ftout zyn liefde kan bedwingen ^

En op de plichtgezinde en braave J v l i a ;

Dafl

Sluiten