is toegevoegd aan uw favorieten.

De Haagsche correspondent

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s32 DE HAAGSCHE CORRESPONDENT.

het voor je, en je Baas moet 'er niets van ir? zyn Courant zetten, begrypje dar wel, hy is 'er dom genoeg toe, want dan zou hy zyn eigen glaazen mooitjes inlmyten, en die van onzen Teergeliefden daar by.

Nog een woord in haast, over het verbod van de Exercitiën in de Generaliteit. Jongen! het is wel een mooie zet, maar het is verd... lomp, en je zult gaauw zien dat 'er de fpot mee zal worden gedreven buiten s'Lands. Toen men den Keizer had aan den ga-g gemaakt, moestalles zig Wapenen , en nu de Koning van Pruisfen met zyn ontzachlyk Leger word voorgewend op ons af te komen, nu word de Wapening verboden in de Landen op de Grenzen liggende. Jongen! daar word te grof gefponnen. Wy kunnen 'er niet mee uit, het fpringt immers den domsten mensch voor 't hoofd. Ik ben in myn ziel verlegen, dat onze Party tot zulke dolle daden komen moet. Wat zal 'er nog van ons worden Klaas Broer.

Adi.

N. B. In ons laatst voorgaande N,. Bladz. 220, regel s van onderen, /laat ƒ70, moet zyn f 10, 't geen de aandachtige Leezer zekerlyk zelf terftond, ent dekt zal hebben.

Word s'Weekelyks alömme by de meeste Boekverkoper a 14 Stuiver mtgegeeven.