is toegevoegd aan uw favorieten.

Register der resolutien en placaaten van [...] de heeren Staaten van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

034 PO.

PO.

pro*esten tegens dien ÖoMog te vo» rei gedaan, den li Maart en 25 May 1661.

PORTUGAL. Confent in de conventie over dedomagement van genn. mene Ponugeefcne Schepen , den 1

■ Octob. 1692.

— 1 Ut fupra in 't Traétaat

van of- en defanfive Alliantie, met de Kroon van Portugal, den 16 Juny 1703-

Ut fupra in een petitie van 1856,000 Guldens tot tranfport en het onderhoud , van 't fecours naar Portugal moetende wdr len gezonden, den 14 Septemb. 1703.

Ut fupra in een fupletoire petitie van 80,000 Guldens , tot revictualieering van genoemde fecours, den 20 Febr. 1704 Ut fupra in 645,522 Gul¬

dens tot de zaaken van Portugal, den 27 Septemb. 1704.

*" Een Man per Compagnie

te employeeren, tot recruteeringe van de Militie in Portugal zynde, en de confenten tot de zaaken van dat Ryk gedraagen, te zuiveren, den 17 Febr. 3 705-

—■ ■ Confent in 544,762 Gul'-

dens 6 fiuiv., tot embrrquement van de Militie met de Vloot naar Portugal gaande, gerequireerd, den 20 Juny 170J.

' Ut fupra in een petitie van 1176,487 Guldens tot onderhoud van de Militie in Portugal, den 22 Febr. 1706 Nog in een petitie van 532,474 Guldens, wegens extraordinarii he kosten voor de Militie in Portugal en Catalonien, den 28

Febr. 17c7 Confent in een ne

gotiatie van 333,333 Guldens rot fubfidie aan Portugal , den 18 Febr 1707. Ut fupra lot de betaaling der

tibfldien van het jaar 1706, den 17

Febr. 171 r Ut fopra voor *t

jaar 1708, den 11 July 1712.

PORTUGAL Zie ook ADMIRALITEIT en EQUIPAGIE.

PORTUGEESCHE WOLLEN. Zie WOLLEN.

PORTZ. Aan Dr. Portz, Lyfmedicus van Zyn Furftelyke Doorluchtigheid den Prince Erfftadhouder, geaccordeerd een tractement 'van 1000 Guldens s'jaars , waar voor hy geil 'uderj zal zyn de Militairen van de Provintie te bedienen, den 27 Febr». 1708

POST. Zie BRIEVEN.

POSTBRIEVEN. Zie CORRESPONDENTIE.

POSTERYE. Confent in 't oprichten van een Posterye van Leeuwarden op Zwol, en approbatie van de aanftellinge van J. Stiensma tot Postmeester op 2000 Guldens tractement, dera 12 Föbr. 1664.

Zie ook FORTIFICA

TIEN.

POSTULATEN. Zie SPANJEN.

FOSTUMA. De Regeering van Groningen verzogt, om zekeren Reinukk Postuma, omredenen ten misfive geallegeerd, te willen overgeeven in handen van den Schepen Visscheb. den 8 Maart 1707.

POSTWAGEN. Confent in 't oprichten van een Postwagen, van Leeuwarden op Zwolle, door Fleerman, doch buiten kosten van het Land, den 8 Novemb. 1600.

POTASCEL Korting van Impost op de Potasch aan Gerben Jams, geaccordeerd, den 9 Novemb. 1774.

POT-