Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f x ) Num. ii$

ZYNE HOOGHEID, ais daar roe expreffdyk jyng^r ^Relolutie van hunne Hoog Mogende n a 9 ber laatüleeden,laft en ordonneert hier m ]nels of commande«^*«c«n -n^ ^ mee> ,|ten, zoo Cavallerie en ^8 h c Mineurs, m

b de van het Corps Amllenttcn en aanüalte te maadienlt van deezen Staat,, om ae noa g wanneer iken, en zich te ™°™n ■j bet Plan van -gmentatte vasUnds ^ PP

I thans een objed is van ^ aeiw arfchynlyk zullen zyn gejnooten, welke: binncrJ ^^^^^^pun elke Compagnie termmcert, en va geaugmenteert

Cavallerie en Dragonders xoua f met derden Manschappen enhet Regiment Coruoraali elke Compagnie ^renadl^sn Man . ieder GomHolUche Gat des ie voet «even , Battaillons pagnie Grenadiers van de «eg* e . &ec een gerNationale, Duitfche en W lfche lntanw , Q ^ en geant en ï^aalf Grenadieis, « aar on^ gattaillons feder Compagnie M-q- en neegen Musouetier,.

met een ber geant, een «mo c agnie Van de Rewaar onder een CorppnjW «d« ^ güeneraal üfcher, gimenten Zwitfe*s van den ^e™c* ^ 2e Generaal Majoors Mar y en ^ denGenemi-Major Stmler, ^vanhetReg^^ Artillerie Schmid met vyfng Hoo^n edt 2eeven. ten met een^ Onder-u^n'"^arobours,en ieder Compagnie en twintig Kanonniers en wee: 1 ambo_ , c raal cft

Mineurs met een ^f^^'^oSdeerd, dezelve fpoet Waalf Mineurs; zal weezen gec de nodjge

dig te kunnen effettueeren, en c^en g bolHa„ viüoneele Conventien te: maker, me J de nieow.

teurs, Leveranciers en Aanneemers» w *7I. 'DEEL. A

Sluiten